Nowe wzory wniosków o wypłatę dodatków ciepłowniczych

Opublikowano wzory wniosków i oświadczeń

MKiS.jpeg
W Dzienniku Ustaw Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało wzory:

 • wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
  (PDFD2022000197401.pdf (974,76KB)),
 • wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
  (PDFD2022000197601.pdf (1,08MB)),
 • oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła
  (PDFD2022000197501.pdf (528,88KB)),
 • wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą
  (PDFD2022000197701.pdf (973,58KB)).
   

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą  3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. 

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia i systemu oświaty. Wprowadzono też możliwość uzyskania rekompensat dla odbiorców ciepła sieciowego.

Przewiń do góry