Dodatek węglowy po nowemu

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin wypłaty dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków

wegiel2.jpeg
Wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które mają charakter „uszczelniający”. Doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.

Ustawa wprowadza także jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Więcej w ustawie z dnia 19 września 2022 r.: PDFD2022000196701.pdf (536,31KB)

Dotychczasowe informacje o dodatku węglowym znajdziesz tu: Ustawa o dodatku węglowym już obowiązuje (m.in. tu możesz pobrać wniosek oraz informacje jak go podpisać elektronicznie i wysłać go gminy).

 

Przewiń do góry