IV Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki

pn. "Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w moim dzieciństwie a dziś"

IV-SWKL-1024x1024.png

Podobnie jak we wcześniejszych latach, celem tegorocznej edycji Konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców województwa opolskiego, ukazujących potencjał wielokulturowy regionu opolskiego oraz pozyskanie ciekawych opisów i przemyśleń w temacie celebrowania świąt Bożego Narodzenia w minionych latach w poszczególnych gminach, środowiskach lokalnych i grupach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk senioralnych i ich rodzin, a także wyłonienie, nagrodzenie i publikacja zwycięskich prac.

Konkurs kierowany jest do seniorów z województwa opolskiego - mieszkańców powyżej 60. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę pisemną - mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 4 stron maszynopisu w formacie A4. Termin zgłaszania prac konkursowych mija 30 września br.

Aby wziąć udział w Konkursie, pracę w dwóch formach - papierowej i elektronicznej - wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu i załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do 30 września 2022 r. do Sekretariatu Konkursu, którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 [bud. Instytutu Śląskiego, II p., pok. 209], 45-081 Opole, tel. 77 44 67 847, e-mail: ) czynny w godz. 7:30 – 15:30.

Szczegóły: https://www.opolskie.pl/forum-seniorow-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego/forum-seniorow-komunikaty/

Przewiń do góry