KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DO MIESZKAŃCÓW

Na terenie Gminy Cisek NIE PROWADZI SIĘ ŻADNYCH KONTROLI KOTŁOWNI w prywatnych domach mieszkalnych!!!

W związku z napływającymi do Urzędu Gminy informacjami o osobach pojawiających się na terenie naszej Gminy,
które przeprowadzają "kontrole" kotłowni informując przy tym,
iż do końca roku istnieje obowiązek wymiany pieca na ekologiczne źródło ciepła (najlepiej pompę ciepła),

HERBGM__.gif

informuję iż w chwili obecnej w województwie opolskim nie został określony żaden termin, w którym należy wymienić piec.

Jednocześnie do Gminy nie wpłynęła żadna informacja o prowadzonych kontrolach przez instytucje do tego uprawnione.

Prosimy o czujność i rozwagę w czasie kontaktu z osobami obcymi i nie wpuszczanie ich do swoich domów.

Proszę pamiętać, że każdorazowo macie Państwo prawo zweryfikowania tożsamości osoby chcącej skontrolować Wasz dom.

Prosimy również o uczulenie swoich bliskich, aby były szczególnie wyczulone na wszelkie próby oszustw.

WÓJT
Gminy Cisek
/-/ Rajmund Frischko

 

Przewiń do góry