Powszechny Spis Rolny 2010

PSP 2010Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 roku według stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00. Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym i wszystkich innych danych podlegających spisowi, aby można sprawnie przeprowadzić czynności spisowe.

PSP 2010Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 roku według stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00. Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane informacje:

 • według stanu na 30 czerwca 2010 r. o godz. 24.00
  - użytkowanie gruntów
  - powierzchnia zasiewów,
  - pogłowie zwierząt gospodarskich,
  - prowadzenie działalności rolniczej,
  - ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,
 • z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.
  - struktura dochodów gospodarstwa domowego,
  - aktywność ekonomiczna,
  - zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,
  - prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: PDFulotka spis rolny2.pdf (1,11MB)

Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe, w tym w badaniu metod produkcji rolnej określa załącznik nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym. Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym i wszystkich innych danych podlegających spisowi wg załącznika nr 1, aby można sprawnie przeprowadzić czynności spisowe.

O co zapyta rachmistrz? Pobierz juz dzisiaj ulotkę informacyjną, która pomoże Ci przygotować odpowiedź: PDFUlotka_informacyjna_PSR2010.pdf (299,64KB)

Rolniku. Możesz sam się spisać i przekazać stosowne informacje za pomocą komputera przez Internet. Jak to zrobić? Zajrzyj do tej informacji: PDFUlotka_samospis_2.pdf (384,95KB).

Szczegóły dotyczące PSR dostępne sa również na stronie www.spis.gov.pl.

Przewiń do góry