Ustawa o dodatku węglowym już obowiązuje

Można składać już wnioski o wypłatę dodatku węglowego

wegiel2.jpeg
Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę o dodatku węglowym, która zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym. Ustawa ukazała się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 sierpnia 2022 r. pod poz. 1692.
Ustawa jest zamieszczona również tutaj: PDFD2022000169201.pdf (382,01KB)

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będą mogli otrzymać opalający swoje domy węglem kamiennym bądź jego pochodnymi. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

16 sierpnia 2022 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712). Zawiera ono wniosek o dodatek węglowy jaki trzeba złożyć do Wójta.
PobierzPDFD2022000171201.pdf (914,61KB)
                PDFwniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf (569,10KB)
                DOCwniosek o wypłatę dodatku węglowego.doc (114,50KB)

Wniosek o wypłatę dodatku składamy bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.

PODPISANY ELEKTRONICZNIE WNIOSEK (profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w jednym pliku PDF) można składać również przez platformę ePUAP. Aby podpisać wniosek proszę skorzystać ze strony: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Niezbędne informacje dot. składania wniosku można uzyskać też telefonicznie pod nr 77 4871118.

Przewiń do góry