Przetarg na budowę drogi Nieznaszyn - Roszowicki Las

PrzetargWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieznaszyn - Roszowicki Las. W ramach prac przewidziano do wykonania m.in.: wykonanie jezdni z masy asfaltobetonowej na podbudowie z kamienia łamanego ze skał nieorganicznych, z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym.

PrzetargWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieznaszyn - Roszowicki Las. W ramach prac przewidziano do wykonania m.in.: wykonanie jezdni z masy asfaltobetonowej na podbudowie z kamienia łamanego ze skał nieorganicznych, z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym, karczowanie krzewów, częściowy remont rowu przydrożnego polegający na oczyszczeniu z namułu, miejscami pogłębienie, wyprofilowanie skarp i dna rowu oraz przedłużenie przepustu rurowego i wykonanie ścianek czołowych betonowych.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz kompletną dokumentację przetargową i wszelkie dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, pok. nr 18.
Termin składania ofert upływa o godzinie 10:00 dnia 31 maja 2010 roku.

Przewiń do góry