Absolutorium za 2009 rok udzielone

Absolutorium 19 kwietnia 2010 roku odbyło się XXXIV posiedzenie Rady Gminy Cisek, którego głównym tematem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek za rok 2009. Zanim przystapiono do realizacji tego punktu obrad, radni wysłuchali najpierw informacji Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

19 kwietnia 2010 roku odbyło się XXXIV posiedzenie Rady Gminy Cisek, którego głównym tematem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek za rok 2009. Zanim przystapiono do realizacji tego punktu obrad, radni wysłuchali najpierw informacji Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. W dalszej kolejności Rada Gminy wysłuchała pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisek za 2009 rok, przedłożonego wcześniej radnym i RIO. Komisja Rewizyjna przedstawiła radnym protokół z kontroli realizacji budżetu gminy za 2009 rok oraz wystapiła do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek komisji poparty został również pozytywną opinią RIO Opole. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poddała wniosek Komisji pod głosowanie. Trzynastu radnych, obecnych na XXXIV sesji, jednogłośnie udzieliło Alojzemu Parysowi - Wójtowi Gminy Cisek absolutorium z wykonania budżetu gminy Cisek za 2009 rok. Wójt Gminy podziękował radnym za udzielone absolutorium oraz za bardzo dobrą współpracę w czasie realizacji ubiegłorocznego budżetu.

Przewodnicząca Rady przedstawia opinię RIO Radni głosują za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy dziękuje za udzielone absolutorium

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Cisek w 2009 roku zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2009 rok.

Przewiń do góry