Kurs agroturystyczny

Związek Rolników Śląskich organizuje w Cisku w m-cu marcu kurs agroturystyczny kończący się wymaganym przez banki certryfikatem.

Związek Rolników Śląskich
organizuje kurs agroturystyczny

w dniach od 15 do 18 marca 2005r (wtorek - piątek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

Pierwoty termin kursu w dniach 8-11 marca b.r. jest nieaktualny.

Program kursu :

  1. Agroturystyka i ekoturystyka - ważne dziedziny turystyki alternatywnej,
  2. Prepisy prawne w agroturystyce,
  3. Marketing i promocja,
  4. Możliwości korzystania z pomocy unijnej na agroturystykę,
  5. Przygotowanie bazy noclegowej - kategoryzacja,
  6. Ekologia i ekoturystyka,
  7. Tworzenie produktów turystycznych i zaspakajanie potrzeb gastronomicznych turystów,
  8. Zrzeszanie się,
  9. Zajęcia praktyczne - wyjazd studialny (dojazd we własnym zakresie)

Czas trwania kursu to 24 godziny lekcyjne + 6 -cio godzinny wyjazd studialny.

Koszt kursu : 100 zł od osoby.

Kurs kończy się certryfikatem wymaganym przez banki do udzielania kredytów i korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Konto Związku Rolników Śląskich na które należy dokonywać wplat :

ING Bank Śląski O/Opole 73 1050 1504 1000 0005 0342 7304 z dopiskiem : opłata za kurs agroturystyczny.

Warunkiem uruchomienia kursu jest grupa minimum 15 osób.

KONTAKT : telefoniczny 454-31-44, 423-13-65,
E-mail : biuro@silesia.agro.pl

Serdecznie zapraszamy

Przewiń do góry