XXXIV posiedzenie Rady Gminy Cisek

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zwołała na dzień 19 kwietnia 2010 roku XXXIV posiedzenie Rady. W porządku obrad przewidziano 13 punktów. Głównym tematem posiedzenia będzie przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisek za 2009 rok oraz glosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

XXXIV posiedzenie Rady GminyPrzewodnicząca Rady Gminy Cisek zwołała na dzień 19 kwietnia 2010 roku XXXIV posiedzenie Rady. Sesja odbędzie się w sali posiedzień Urzędu Gminy Cisek, a jej ropoczęcie zaplanowano na godzinę 14:00. W porządku obrad przewidziano 13 punktów. Głównym tematem posiedzenia będzie przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisek za 2009 rok. Radni  zapoznają się w tym temacie z opinią Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Opolu oraz głosować będą nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009.

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz ze szczegółowym porządkiem obrad zamieszczone zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Zawiadomienia. Budżet gminy Cisek na 2009 roku oraz jego zmiany dostępne są w dziale FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2009 rok.

Przewiń do góry