Zmiany w dofinansowaniu zadań usuwania i unieszkodliwiania azbestu

AzbestZ dniem 01 stycznia 2010r. zlikwidowane zostały Gminne  i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska z których można było uzyskać m.in. dofinansowanie do likwidacji azbestu. W związku z tym Gmina nie może na chwilę obecną udzielać dofinansowania osobom fizycznym przedsięwzięć ekologicznych. Z wnioskiem o dofinansowanie tych zadań można żwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

AzbestZ dniem 01 stycznia 2010r. zlikwidowane zostały Gminne  i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska z których można było uzyskać m.in. dofinansowanie do likwidacji azbestu  (art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r  o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664). W związku z tym Gmina nie może na chwilę obecną udzielać dofinansowania osobom fizycznym przedsięwzięć ekologicznych (w tym polegających na unieszkodliwianiu azbestu). 

W obecnym stanie prawnym, osoby prywatne mogą zwracać się  z wnioskiem  o  dofinansowanie przedsięwzięcia   usuwania  i unieszkodliwiania  azbestu  do Zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.   Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu nr 68/2009 z 27 listopada 2009r Zarząd WFOŚiGW w Opolu może dofinansowywać zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu do 60% kosztów  demontażu, transportu i unieszkodliwiania poprzez składowanie, jednak nie więcej niż 1000zł/ Mg.

Wniosek o dotację oraz regulamin udzielania dotacji ze środków WFOSiGW znajdują się na stronie internetowej http://www.wfosigw.opole.pl w dziale Wzory wniosków i druki do pobrania --> O przyznanie pomocy finansowej w formie pożyczki lub dotacji.

Regulamin i Wniosek dostępne są także w  Urzędzie Gminy Cisek (I piętro, pok. 28).

Przewiń do góry