Konkurs plastyczny "Bioróżnorodność - jesteśmy jej częścią"

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków, uczniów klas I - III oraz IV - VI

Plakat_Konkurs.jpeg

Razem ze Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" serdecznie zapraszamy przedszkolaków, uczniów klas I - III oraz IV - VI do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bioróżnorodność - jesteśmy jej częścią".

Konkurs dotyczy pracy plastycznej wykonanej dowolną trwałą techniką w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu) zainspirowanej hasłem konkursowym. Prace należy wykonać w formacie od A4 do A3 z wykorzystaniem materiałów naturalnych lub surowców wtórnych.

Termin nadsyłania prac mija 20 czerwca 2022 r. Należy je dostarczać osobiście lub przesyłką do biura Związku: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (III piętro - sekretariat lub pokój 415).

Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:
- 1 kategoria wiekowa – dla przedszkoli i klas „0”;
- 2 kategoria wiekowa – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III;
- 3 kategoria wiekowa – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI.

Pula nagród w każdej grupie wiekowej wynosi 1600 zł. Nagrodę stanowią bony upominkowe do wykorzystania w wielu placówkach handlowych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie zgłoszenia tj. pracy konkursowej spełniającej wymogi Regulaminu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1) podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika Konkursu.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem projektu jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

Regulamin oraz karty zgłoszenia można pobrać ze strony: https://www.czystyregion.pl/edukacja/konkurs-plastyczny-bioroznorodnosc----jestesmy-jej-czescia.html

Przewiń do góry