Rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań gminy w 2010 roku

OfertaRozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2010 roku. Oferty składane były do trzech konkursów obejmujących zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz pomocy społecznej - działalność opiekuńcza.

OfertaRozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2010 roku. Oferty składane były do trzech konkursów obejmujących zadania z zakresu:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
  3. pomocy społecznej - działalność opiekuńcza.

Do pierwszego konkursu zgłoszono dwie oferty, do drugiego i trzeciego po jednej ofercie. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych gminy w 2010 roku dla czterech podmiotów:

  • LKS "Victoria" Cisek - 38.000 zł,
  • Gminny Związek "Ludowe Zespoły Sportowe" Cisek - 72.000 zł,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Cisku - 29.000 zł,
  • "CARITAS" Diecezji Opolskiej - 60.000 zł.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursów zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Przewiń do góry