Poznaj Polskę

Wsparcie finansowe realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

MEiN_PP.png

W dniu 14 kwietnia 2022 r. pomiędzy Gminą Cisek a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane przez MEiN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych
z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Wysokość otrzymanej dotacji to 80 920,00 zł, wkład własny to 39 518,00 zł. Wartość całego zadania wynosi 120 438,00 zł.

Do programu zakwalifikowały się:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Planetorza w Ciskukwota dofinansowania 2 x 5 000,00 zł. na organizację dwóch jednodniowych wycieczek do Wrocławia ze zwiedzaniem Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Planetorza w Ciskukwota dofinansowania 10 000,00 zł. na organizację jednej dwudniowej wycieczki do Krakowa ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego na Wawelu, Historycznego Zespołu Miasta, Kopca Kościuszki z otoczeniem oraz Zespołu Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Planetorza w Ciskukwota dofinansowania 15 000,00 zł. na organizację jednej trzydniowej wycieczki do Opola ze zwiedzaniem Muzeum Wsi Opolskiej oraz do Wrocławia ze zwiedzaniem zespołu historycznego centrum, Hydropolis - Interaktywnego Muzeum Wody, Muzeum Narodowego we Wrocławiu - Panorama Racławicka, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanachkwota dofinansowania 4 400,00 zł. na organizację jednej jednodniowej wycieczki do Krasiejowa ze zwiedzaniem Parku Nauki i Rozrywki oraz wykopalisk związanych
  z odkryciem szkieletów dinozaurów.
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanachkwota dofinansowania 5 000,00 zł. na organizację jednej jednodniowej wycieczki do Pszczyny ze zwiedzaniem Skansenu zagrody wsi pszczyńskiej oraz zespołu zamkowo-parkowego.
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanachkwota dofinansowania 15 000,00 zł. na organizację jednej trzydniowej wycieczki do Kłodzka ze zwiedzaniem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Izby Muzealnej „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach, Zespołu kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła
  i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie, Zespołu staromiejskiego ze średniowiecznym systemem fortyfikacji w Paczkowie oraz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanachkwota dofinansowania 3 200,00 zł. na organizację jednej jednodniowej wycieczki do Raciborza ze zwiedzaniem Muzeum w Raciborzu oraz Opactwa Cystersów w Rudach – romańsko–gotyckie opactwo w Rudach.
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzukwota dofinansowania 3 320,00 zł. na organizację jednej jednodniowej wycieczki do Nysy ze zwiedzaniem Zespołu kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie oraz Izby Muzealnej „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach.
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzukwota dofinansowania 15 000,00 zł. na organizację jednej trzydniowej wycieczki do Warszawy ze zwiedzaniem Autentycznego fragmentu muru Getta Warszawskiego, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, Rezydencji Królów Rzeczypospolitej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zespołu zabytkowego cmentarzy wyznaniowych na Powązkach.   
Przewiń do góry