Rada Gminy Cisek uchwaliła budżet na 2010 rok

Budżet W dniu 21 grudnia 2009 roku Rada Gminy Cisek na XXXII posiedzeniu uchwaliła budżet gminy Cisek na 2010 rok. Przyjęta jednogłośnie uchwała Nr XXXII/161/09 ustala dochody budżetu gminy na kwotę 12.684.135 zł, a wydatki w wysokości 16.647.654 zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 3.963.519 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych.

Budżet W dniu 21 grudnia 2009 roku Rada Gminy Cisek na XXXII posiedzeniu uchwaliła budżet gminy Cisek na 2010 rok. Przyjęta jednogłośnie uchwała Nr XXXII/161/09 ustala dochody budżetu gminy na kwotę 12.684.135 zł, a wydatki w wysokości 16.647.654 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 3.963.519 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych, które nie mogą przekroczyć kwoty 4.382.519 zł. W 2010 roku gmina wyda 419.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Uchwała budżetowa zawiera dziesięć załączników, w których określone zostały części składowe budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy. Tam też można zapoznać się ze szczegółowymi planami budżetu gminy Cisek na 2010 rok.

Przewiń do góry