KOMUNIKAT Wójta Gminy w sprawie dotacji na usuwanie azbestu w 2022 roku

Wnioski z załącznikami składamy do dnia  29 kwietnia 2022 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek.

dofinasowanie.jpeg
Gmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków
osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia  29 kwietnia 2022 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek.

Pobierz:
PDFDRUKI_Azbest_2022_dla_osób_fizycznych.pdf (297,82KB)

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77/4871-159 wew. 50.

Przewiń do góry