Najważniejsze informacje

Ważne telefony, adresy i informacje

UK_.jpeg
1. Koordynatorzy

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uruchomiono punkty zakwaterowania kryzysowego dla uchodźców, którzy nie mają gdzie się zatrzymać. Takie osoby powinny kontaktować się z koordynatorem akcji pomocowej. Starostwo będzie również podpisywało umowy z przedsiębiorcami, którzy mogą świadczyć usługi noclegowe. Chodzi o właścicieli kwater, hoteli, pensjonatów, zajazdów i obiektów, które są w stanie zapewnić także wyżywienie. 

  • Koordynatorem akcji pomocowej na terenie całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jest Patrycja Palt.
    Numer telefonu: 534 781 319
  • Koordynatorem akcji pomocowej ze strony GMINY CISEK jest Kierownik GOPS - Danuta Pawlik.
    Numer telefonu: 77 487 11 18


2. Oświadczenie dla uchodźców

Osoby z Ukrainy muszą wypełnić oświadczenie, które zostanie przekazane wojewodzie. Zwracamy się do wszystkich, by przekazywać sobie informacje o konieczności wypełnienia formularza i dostarczenia go osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku lub starostwa.
Pobierz drukDOCOswiadczenie_o_pobycie.doc (51,00KB) lub PDFOswiadczenie_o_pobycie.pdf (118,91KB)

Ponadto Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że uchodźcy przekraczający granicę powinni posiadać przy sobie jeden z dokumentów:
- paszport ze stemplem, potwierdzającym przekroczenie granicy;
- zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy;
- w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów należy wypełnić oświadczenie o przekroczeniu granicy RP.
Można je pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/oswiadczenia-dla-uchodzcow-do-pobrania-------.

Wszyscy uchodźcy są uprawnieni do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ośrodkach, które mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Baza danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GOPS tworzy bazę informacji o uchodźcach z Ukrainy przebywających w Cisku. Posłuży ona do skoordynowania działań na terenie gminy. Dzięki niej potrzebujący skorzystają również z dodatkowej pomocy. Aby uzyskać wsparcie należy przesłać na adres: gops@cisek.pl zgłoszenie o pobycie na terenie gminy osób uciekających przed wojną.

4. Zabezpieczenie medyczne

Wszyscy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską uciekając przed konfliktem zbrojnym mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza że mogą korzystać z publicznej służby zdrowia, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Trzeba mieć ze sobą paszport lub dokumenty wydane w punkcie recepcyjnym albo oświadczenie o przekroczeniu granicy. W sytuacji nagłej można dzwonić na telefon alarmowy 112. Pomocą służy też kozielski Szpitalny Oddział Ratunkowy.

5. Tłumacz języka ukraińskiego

W razie problemów komunikacyjnych starostwo powiatowe dysponuje kontaktem do tłumacza języka ukraińskiego. 

6. Punkt recepcyjny dla uchodźców w Opolu

Dom Studenta przy ul. Małopolskiej w Opolu stał się pierwszym w regionie punktem recepcyjnym, do którego kierowani są uchodźcy z Ukrainy. Czynny jest on przez całą dobę. W koordynację jego działań włączyli się pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wolontariusze Politechniki Opolskiej. W „Sokratesie” przygotowano sto miejsc odpoczynku. To pokoje wyposażone w łóżka, zaplecze sanitarne oraz kuchnię.
Więcej informacji: Punkt Recepcyjny w OPOLU dla uchodźców z Ukrainy

7. Więcej informacji

Warto zajrzeć również na rządowy portal #PomagamUkrainie. Opublikowane tam zostały wiadomości, zarówno dla osób potrzebujących, jak i oferujących pomoc: https://pomagamukrainie.gov.pl/.

Przewiń do góry