Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie placów w Cisku

wybor_ofert.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu placów w centrum wsi Cisek, przy Gminnym Ośrodku Kultury.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07 grudnia 2009r. godz. 10:00. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, 47-253 Cisek ul. Planetorza 30 pok. nr 10.

wybor_ofert.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu centrum wsi Cisek - place przy Gminnym Ośrodku Kultury. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie ziemnych robót rozbiórkowych i przygotowawczych, przebudowę dróg manewrowych oraz remont placu i chodników, remont istniejących zjazdów, utwardzenie działki, wykonanie nawierzchni z kostki oraz mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonanie trawników, sadzenie drzew i krzewów, remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia placu.

Ogłoszenie o zamówieniu i wyjaśnienia do SIWZ zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Tam zamieszczono SIWZ oraz całą dokumentację niezbędną do prawidłowego złożenia oferty.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07 grudnia 2009r. godz. 10:00. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, 47-253 Cisek ul. Planetorza 30 pok. nr 10.

Przewiń do góry