I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Przetarg Wójt Gminy Cisek ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cisek. Do przetargu wyznaczono dwanaście nieruchomości przeznaczonych na cele rolne. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

PrzetargWójt Gminy Cisek ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cisek. Do przetargu wyznaczono dwanaście nieruchomości przeznaczonych na cele rolne.

Ogłoszenie o przetargu, zawierające wszelkie informacje dotyczące działek przeznaczonych do dzierżawy, terminy i miejsce przetargu oraz wysokość wadium i termin jego wpłacenia, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Przewiń do góry