Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cisek

POKLGmina Cisek realizuje projekt pt. "Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cisek", który jest prowadzony w latach 2009/2010 w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plakat_Lepsze jutro-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.jpeg

Przewiń do góry