Rolniku, składkę KRUS płacić będziesz co miesiąc

KRUS Od 1 paźdzernika 2009 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o KRUS, według której składki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opłacać będą rolnicy co miesiąc. Wysokość składki wyniesie 10 procent emerytury podstawowej, to jest obecnie 68 zł. Jeżeli rolnik ma gospodarstwo o powierzchni większej niż 50 ha ziemi, będzie płacił składkę odpowiednio wyższą.

KRUS Od 1 paźdzernika 2009 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o KRUS, według której składki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opłacać będą rolnicy co miesiąc. Wysokość składki wyniesie 10 procent emerytury podstawowej, to jest obecnie 68 zł. Jeżeli rolnik ma gospodarstwo o powierzchni większej niż 50 ha ziemi, będzie płacił składkę odpowiednio wyższą.

Rolnik zapłaci co miesiąc na KRUS:

  • 149 zł jeśli ma od 50 do 100 ha ziemi,
  • 230 zł jeśli ma od 100 do 150 ha ziemi,
  • 311 zł jeśli ma id 150 do 300 ha ziemi,
  • 392 zł jeśli ma powyżej 300 ha ziemi.

Osoba prowadząca tzw. pozarolniczą działalność gospodarczą, zapłaci miesięcznie na KRUS:

  • 136 zł jeśli ma do 50 hektarów ziemi,
  • 217 zł jeśli ma od 50 do 100 hektarów ziemi,
  • 298 zł jeśli ma od 100 do 150 hektarów,
  • 379 zł jeśli ma od 150 do 300 hektarów,
  • 460 zł jeśli ma powyżej 300 hektarów.

Składka za domownika rolnika będzie niezależna od powierzchni gospodarstwa i wyniesie 68 zł miesięcznie, a za domownika osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 136 zł miesięcznie.

Jeżeli po wejściu w życie nowych przepisów rolnik opłaci składki na ubezpieczenie społeczne za cały kwartał, a następnie w trakcie kwartału przestanie podlegać ubezpieczeniu rolniczemu, powstała nadpłata zostanie mu zaliczona na poczet zaległych składek. W braku zaległości, rolnik będzie mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty. Prawo do zwrotu przedawni się po 10 latach.

Więcej szczegółów na ten temat można uzyskać na stronie internetowej KRUS.

Przewiń do góry