31 stycznia mija pierwszy termin składania wniosków o dodatek osłonowy

UWAGA! Od 15 lutego 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego

Dodatek_oslonowy.png
31 stycznia 2022 roku mija pierwszy termin składania wniosków o dodatek osłonowy. Jeśli ktoś nie zdąży, może to zrobić do 31 października, ale wtedy świadczenie otrzyma później. Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52, tel. 77 4871118, e-mail: gops@cisek.pl.

Dodatkiem osłonowym objęte zostaną jednoosobowe gospodarstwa domowe, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł lub gospodarstwa wieloosobowe, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 1500 zł na osobę. Będzie on wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego zależy zarówno od dochodów, jak od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* dodatku osłonowego - przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia (tzw. zasada złotówka za złotówkę). Minimalna kwota dodatku może wynieść 20 zł.

W wypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 wypłata będzie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Pobierz:
PDFUlotka_dodatek_osłonowy_-_wersja_kolorowa.pdf (3,81MB)
PDFWskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy.pdf (161,07KB)

UWAGA! Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie nowego wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Samorządy, które mają zapasy wydrukowanych formularzy mogą z nich korzystać po naniesieniu korekty dostosowującej wniosek do obowiązującej ustawy.
W rozporządzeniu Minister Klimatu i Środowiska określa nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zastrzegając, że do wyczerpania zapasów wydrukowanych formularzy mogą być stosowane wnioski według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach, po dostosowaniu ich do art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Korekta dotyczy zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego i wysokości przysługującego w tym przypadku dodatku osłonowego.

Ustawa określa podwyższoną wartość dodatku osłonowego, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku korzystania z wymienionych w ustawie źródeł ogrzewania dodatek osłonowy wynosi rocznie: 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, w tym wnioski dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstwa domowego zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, złożone przed wejściem w życie rozporządzenia będą podlegały rozpatrzeniu.
Nowy wzór wniosku obowiązuje od 15 lutego 2022 r. Pobierz: PDFD2022000037401.pdf (997,51KB)

Przewiń do góry