ZMARŁ ROMAN ADAM

Jego odejście to olbrzymia strata dla naszej gminy i społeczności lokalnej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 stycznia 2022 roku zmarł

Druh ROMAN ADAM

Przeżywszy 55 lat, odszedł ze strażackich szeregów na wieczną wartę.

Roman_Adam_2.png

Urodził się 18 czerwca 1966 roku w Roszowickim Lesie i już od wczesnej młodości swoje życie związał z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. W uznaniu za duże zaangażowanie w pracę na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej powierzono mu funkcję Komendanta Gminnego ZOSP RP w Gminie Cisek, którą pełnił przez 25 lat.
Był mądrym i życzliwym człowiekiem starającym się nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Przez okres pełnienia funkcji Komendanta Gminnego kierował akcjami ratowniczo-gaśniczymi na terenie Gminy Cisek. Dał się poznać jako osoba kompetentna, rzetelnie podejmująca się zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy, a także działań związanych z usuwaniem skutków powodzi, wichur i tornad jakie przeszły przez Gminę.

W osobie Druha Romana tracimy wspaniałego nauczyciela strażaków, który pod sztandarem Świętego Floriana służył Bogu na Chwałę, a Ludziom na Pożytek. Odszedł od nas człowiek o wielkim sercu, wielki społecznik, były radny Rady Gminy w kadencjach 2006/2010 i 2010/2014, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Opolskiego, odznaczony wieloma odznaczeniami, wyróżnieniami, a także listami gratulacyjnymi m. in. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Jego odejście to olbrzymia strata dla naszej gminy i społeczności lokalnej.

Żonie Elżbiecie, dzieciom, rodzinie i bliskim śp. Romana
szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu

składają

Rajmund Frischko - Wójt Gminy, Radni Rady Gminy Cisek,
Sołtysi oraz pracownicy Urzędu.

Msza Św. pogrzebowa odbyła się w sobotę 8 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w kościele p.w. Św. Antoniego w Roszowickim Lesie. Po Mszy odprowadziliśmy Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w Zakrzowie.

OSTATNIE POŻEGNANIE DRUHA ROMAMA:

 

znicz2.gif

Przewiń do góry