ZŁOTE GODY

W Urzędzie Gminy w Cisku świętowano Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

27 października 2021 r. w Sali Ślubów odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek.

Przed 50-ciu laty staliście przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego i przyrzekaliście sobie, że uczynicie wszystko, aby Wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Przepełnieni miłością i wzajemnym zaufaniem powiedzieliście sobie słowo „TAK” i wzajemnie wymieniliście sobie obrączki. Mimo różnych chwil w życiu, raz pięknych, raz trudnych, przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. W ciągu 50 lat wychowaliście dzieci, wnuki i prawnuki. Swoją pracą przyczyniliście się do rozwoju naszego regionu i gminy.

To tak ważne wydarzenie dla naszej społeczności lokalnej. Wy, drodzy Jubilaci jesteście bowiem dla młodego pokolenia symbolem trwałości małżeństwa i rodziny.

Wójt Gminy złożył Jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i długich lat wspólnego życia oraz radosnych chwil wśród najbliższych.

Jubilaci obchodzący Złote Gody:
Teresa i Jan Lis, Irena i Jerzy Florek, Dorota i Zygfryd Mika, Urszula i Piotr Frank, Teresa i Marian Piosek (nieobecni), Teresa i Rufin Peschke, Anna i Kazimierz Baran, Teresa i Alojzy Piechula, Stanisława i Hubert Szynol (nieobecni). Do nieobecnych Wójt z pracownikami USC uda się w najbliższym czasie.

 

Po przemówieniu Wójt Gminy, Z-ca Kierownika USC i inspektor USC w Cisku wręczyli Jubilatom odznaczenia, kwiaty i upominki.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek przy kawie i wspomnieniach.

Przewiń do góry