Mapa Gminy Cisek

Mapa Gminy CisekUrząd Gminy Cisek wydał mapę Gminy w skali 1:30000. Mapa aktualizowana w terenie, oparta jest na siatce geograficznej zgodnej z GPS. Wydawnictwo opatrzone numerem ISBN 978-83-61829-72-0 zawiera czytelny i przejrzysty plan całej Gminy Cisek ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich dróg i układów komunikacyjnych.

Mapa Gminy CisekUrząd Gminy Cisek wydał mapę Gminy w skali 1:30000. Mapa aktualizowana w terenie, oparta jest na siatce geograficznej zgodnej z GPS. Wydawnictwo opatrzone numerem ISBN 978-83-61829-72-0 zawiera czytelny i przejrzysty plan całej Gminy Cisek ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich układów komunikacyjnych, w tym oznaczenia numerów dróg wraz z ich podziałem na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Mapa zawiera ponadto krótką charakterystykę Gminy, opis ciekawych miejsc z fotografiami, wykaz ulic z podziałem na sołectwa oraz szczegółowy plan wsi Cisek w skali 1:10000. W legendzie mapy zawarto podstawowe oznaczenia topograficzne i geodezyjne ułatwiające posługiwanie się mapą w terenie. Opracowaną mapę Gminy Cisek otrzymają wszystkie jednostki OSP, Komenda Powiatowa PSP w K-Koźlu a także Pogotowie Ratunkowe, Policja oraz Pogotowie Energetyczne.

Mapa dostępna jest również dla wszystkich innych osób, a można ją nabyć w Kasie Urzędu Gminy Cisek w cenie 2,50 zł/egz.

Przewiń do góry