Starosta lustrował stan dróg powiatowych w gminie Cisek

Lustracja dróg powiatowych6 maja 2009 roku w Urzędzie Gminy Cisek odbyło się spotkanie dotyczące stanu nawierzchni dróg powiatowych. W spotkaniu udział wzieli: Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Danuta Wróbel - Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Alojzy Parys - Wójt Gminy Cisek oraz sołtysi poszczególnych sołectw.

Lustracja dróg powiatowych6 maja 2009 roku w Urzędzie Gminy Cisek odbyło się spotkanie dotyczące stanu nawierzchni dróg powiatowych. W spotkaniu udział wzieli: Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Danuta Wróbel - Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Alojzy Parys - Wójt Gminy Cisek oraz sołtysi poszczególnych sołectw.
Zebrani na spotkaniu przedstawili Staroście swoje uwagi i opinie na temat stanu technicznego dróg powiatowych na terenie gminy Cisek.

Pan Starosta obiecał przyspieszenie przetargów na remonty dróg powiatowych, a także poszukiwanie dalszych środków na te, które potrzebują najpilniejszego remontu. Zmobilizował też Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusza Krysia do podjęcia skuteczniejszego działania w celu naprawy zaistniałych ubytków w nawierzchni podlegających mu dróg.

Lustracja dróg powiatowych Lustracja dróg powiatowych

Przewiń do góry