Imię Jana Pawła II nadano PSP Roszowicki Las

Zdjęcie011.jpegW dniu 27 kwietnia 2009 roku Rada Gminy Cisek rozważyła sprawę nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie. Na sesję przybyli uczniowie szkoły podstawowej wraz z rodzicami i Panią Dyrektor oraz Ksiądz Proboszcz miejscowej parafii. Przedstawili oni radnym powód i cel nadania imienia szkole w Roszowickim Lesie. Zapoznali również zebranych z harmonogramem działań związanych z wyborem Patrona.

papiezJP2.gifW dniu 27 kwietnia 2009 roku Rada Gminy Cisek rozważyła sprawę nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie. Na sesję przybyli uczniowie szkoły podstawowej wraz z rodzicami i Panią Dyrektor oraz Ksiądz Proboszcz miejscowej parafii. Przedstawili oni radnym powód i cel nadania imienia szkole w Roszowickim Lesie. Zapoznali również zebranych z harmonogramem działań związanych z wyborem Patrona. Rada Gminy Cisek przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie. Uroczyste nadanie imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie odbędzie się 16 października 2009 roku. Do tej uroczystości ze szczególną starannością przygotowują się uczniowie, grono nauczycielskie, rodzice oraz cała wieś według przyjętego harmonogramu.

PDFHarmonogram działań związanych z wyborem patrona szkoły.pdf (68,99KB)

Przewiń do góry