Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane

budowa.gif Wójt Gminy Cisek wydał ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w Łanach. W nowym budynku przewidziano m.in. remizę strażacką z szatnią i pomieszczeniami sanitarnymi oraz kotłownią i zapleczem gospodarczym. Druga część budynku przeznaczona jest na prywatne gabinety lekarskie z częścią socjalną, sanitarną i wydzielonym punktem aptecznym. Trzecia część budynku to biblioteka, sala spotkań wiejskich, aneks kuchenny oraz pomieszczenia sanitarne.

budowa.gifWójt Gminy Cisek wydał ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na budowie budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w Łanach.
W nowym budynku przewidziano m.in. remizę strażacką z szatnią i pomieszczeniami sanitarnymi oraz kotłownią i zapleczem gospodarczym. Druga część budynku przeznaczona jest na prywatne gabinety lekarskie z częścią socjalną, sanitarną i wydzielonym punktem aptecznym. Trzecia część budynku to biblioteka, sala spotkań wiejskich, aneks kuchenny oraz pomieszczenia sanitarne. Do wykonania jest też przyłącz wody, przyłącz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa szamba, utwardzenie i zagospodarowanie terenu zielenią.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Tam zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), całą dokumentację techniczną zadania oraz niezbędne informacje i formularze potrzebne do prawidłowego złożenia oferty przetargowej.

Oferty na wykonanie zamówienia składać można do dnia 04 maja 2009 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek.

Przewiń do góry