Diagnoza problemów społecznych gminy Cisek

Prośba o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres GOPS Cisek

prob_spol.png
 Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026.  Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety która jest skierowana do mieszkańców Gminy Cisek.

Ankietę należy pobrać ze strony internetowej wypełnić i przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52 (pokój nr 8) lub przesłać na adres mailowy gops@cisek.pl do dnia 30 września 2021 r. 

Pobierz:
DOCXAnkieta Gmina Cisek.docx (23,38KB)
PDFAnkieta Gmina Cisek.pdf (157,29KB)

Dziękujemy za udział w naszym badaniu.
GOPS CISEK

Przewiń do góry