Wspieramy najlepszych IV

Nabór wniosków do programu stypendialnego

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 13 - 24 września br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2021/2022, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Wspieramy najlepszych 2021.jpeg

Przewiń do góry