Refundacja wydatków poniesionych na bioasekurację

Rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą od 6 do 27 sierpnia 2021 r. ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

trzoda2.jpeg
Dofinansowanie obejmuje zakup: mat dezynfekcyjnych; sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych; odzieży ochronnej i obuwia ochronnego. Wsparcie można również przeznaczyć na zabezpieczenie przed dostępem zwierząt domowych budynków, w których przetrzymywane są świnie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Pobierz:
PDFWNIOSEK_na_refundacje_do_50__na_2021_r.pdf (711,16KB)
PDFInstrukcja_do_wniosku_o_pomoc_na_refundacje_do_50__kosztow.pdf (498,21KB)

Więcej informacji na stronie: 
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-na-refundacje-wydatkow-poniesionych-na-bioasekuracje.html

Przewiń do góry