Harmonogram zebrań w OSP

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Cisek

Tegoroczne walne zebrania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Cisek odbywać się będą w miesiącach styczniu i lutym 2005r. Na tych zebraniach przedstawiane są sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek OSP za ubiegły rok oraz przyjmowane są plany działania na rok bieżący.
W zebraniach uczestniczy każdorazowo Wójt Gminy Cisek - jako Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Cisku.

O terminach zebrań powiadamia się także Zarząd Powiatowy i Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP a także Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, których przedstawiciele również uczestniczą w zebraniach.

HARMONOGRAM

L.p.

Ochotnicza
Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1.

Przewóz

05-01-2005

18:00

Świetlica wiejska

2.

Nieznaszyn

06-01-2005

18:00

Wiejski Dom Kultury

3.

Roszowicki Las

07-01-2005

18:00

Dom Strażaka

4.

Podlesie

08-01-2005

18:00

Strażnica OSP

5.

Dzielnica

21-01-2005

18:00

Świetlica wiejska

6.

Łany

28-01-2005

18:00

Strażnica OSP

7.

Miejsce Odrzańskie

11-02-2005

18:00

Świetlica wiejska

8.

Cisek

18-02-2005

18:00

Strażnica OSP

 

Przewiń do góry