Rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań publicznych gminy w 2009 roku

Konkurs ofertRozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2009 roku. Oferty składane były do trzech konkursów obejmujących zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz pomocy społecznej - działalność opiekuńcza.

Konkurs ofertRozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2009 roku. Oferty składane były do trzech konkursów obejmujących zadania z zakresu:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
  3. pomocy społecznej - działalność opiekuńcza.

Do pierwszego konkursu zgłoszono dwie oferty, do drugiego i trzeciego po jednej ofercie. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych gminy w 2009 roku dla czterech podmiotów:

  • LKS "Victoria" Cisek (40.000 zł),
  • Gminny Związek "Ludowe Zespoły Sportowe" Cisek (69.000 zł),
  • Gminny Ośrodek Kultury w Cisku (33.000 zł),
  • "CARITAS" Diecezji Opolskiej (58.000 zł).

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursów zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy w dniu 24 lutego 2009 roku.

Przewiń do góry