Dowody osobiste zawierające nieaktualne dane, zgubione lub skradzione, będą unieważniane z urzędu

Dowód osobistyW przypadku zmiany nazwiska, imienia bądź adresu należy wymienić dowód osobisty. Jeżeli ktoś tego nie zrobi - jego dokument straci automatycznie ważność po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą, dokument straci ważność po czterech miesiącach.

Dowód osobistyZ dniem 1 stycznia 2009r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31.10.2008r. Nr 195, poz. 1198).

Na mocy obowiązujacych przepisów unieważniane z urzędu będą dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany tego dokumentu.

W przypadku zmiany nazwiska, imienia bądź adresu należy wymienić dowód osobisty. Jeżeli ktoś tego nie zrobi - jego dokument straci automatycznie ważność po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą, dokument straci ważność po czterech miesiącach.

W obecnej sytuacji prawnej dowód osobisty podlega unieważnieniu:

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
  • z dniem zgonu jego posiadacza,
  • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
  • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesięcy dla obywateli przebywających poza granicami kraju),
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Osoba bez ważnego dowodu osobistego nie odbierze na poczcie korespondencji, nie założy konta w banku, nie dokona innych czynności prawno-materialnych, w których musi się wylegitymować dowodem tożsamości, dlatego pamiętajmy o konieczności wymiany dowodu, gdy zajdzie taka okoliczność.

Przewiń do góry