Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Cisek

W dniu 30 czerwca 2021 r. na XXX sesji, radni udzielili Wójtowi wotum zaufania i absolutorium

UGCisek.jpeg
Podczas wczorajszej XXX sesji Rady Gminy, radni pozytywnie ocenili raport o stanie gminy Cisek za 2020 r., udzielając wotum zaufania dla Wójta Gminy. 

Rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za gminy 2020 r. i udzieliła Wójtowi absolutorium. Wcześniej pozytywną opinię w tym zakresie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna.

Dochody i przychody gminy w 2020 roku wyniosły 26 954 085,06 złotych, a wydatki gminy 23 324 235,44 złotych. 

Łączna kwota zobowiązań finansowych Gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 2 229 626,51 zł.

Przewiń do góry