KOMUNIKAT Wójta Gminy w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

Wnioski należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.

dofinasowanie.jpeg
Gmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2021 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77/4871-159.

Pobierz dokumentyPDFWniosek Azbest 2021 - dla osób fizycznych.pdf (297,55KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko
Przewiń do góry