Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2009

Konkurs ofertWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2009. Zakres zadań obejmuje: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz działalność opiekuńczą w ramach pomocy społecznej.

Wójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2009 roku. Zakres zadań obejmuje:

 • Konkurs ofertUpowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
  a) szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo, w sposób zorganizowany w sekcji sportowej,
  b) udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe,
  c) udział w turniejach i imprezach sportowych.
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej:
  a) prowadzenie świetlicy psychoterapeutycznej dla osób z rodzin dotkniętych chorobą  alkoholową i potrzebujących pomocy,
  b) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, głównie w środowiskach patologicznych i uzależnionych.
 • Pomoc społeczna – działalność opiekuńcza:
  a) opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
  b) terapia ambulatoryjna i domowa,
  c) rehabilitacja lecznicza.

Ogłoszenie, zawierające szczegóły dotyczące składania ofert konkursowych, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Przewiń do góry