NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

npp.jpeg
Z początkiem roku 2021, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim uruchomione zostały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją mediacji. Adwokaci, radcy prawni, doradcy obywatelscy i mediatorzy wskazują mieszkańcom Powiatu, jak rozwiązać ich problemy z różnych dziedzin życia.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarcza niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pobierz więcej informacji:

  1. PDFInformacje o osobach uprawnionych, zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.pdf (120,16KB)
  2. PDFLista jednostek nieodplatnego poradnictwa.pdf (430,47KB)
  3. PDFWykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji - harmonogram.pdf (120,66KB)


Informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Sursum_corda.png

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Szczegóły naPowiat Kędzierzyńsko-Kozielski - SURSUM CORDA (sc.org.pl)

Przewiń do góry