Rada uchwaliła budżet gminy Cisek na 2009 rok

Budżet Gminy Na XXIV posiedzeniu Rady Gminy Cisek, które odbyło się 29 grudnia 2008r., radni uchwalili budżet gminy Cisek na 2009 rok. Przyjęta jednogłośnie uchwała określa, że dochody budżetu gminy planuje się na kwotę 12.166.612 zł, a wydatki w wysokości 14.682.748 zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 2.516.136 zł ma zostać sfinansowany z zaciągniętych przez gminę kredytów.

Budżet Gminy Na XXIV posiedzeniu Rady Gminy Cisek, które odbyło się 29 grudnia 2008r., radni uchwalili budżet gminy Cisek na 2009 rok. Przyjęta jednogłośnie uchwała określa, że dochody budżetu gminy planuje się na kwotę 12.166.612 zł, a wydatki w wysokości 14.682.748 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2.516.136 zł ma zostać sfinansowany z zaciągniętych przez gminę kredytów. Uchwała budżetowa zawiera dziesięć załączników, w których określone zostały części składowe budżetu po stronie dochodów i wydatków. Do uchwalonego budżetu załączono również prognozę kwoty długu zaciągnietego przez gminę i plan jego spłaty.

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy. Tam też można zapoznać się ze szczegółowymi planami budżetu gminy Cisek na 2009 rok.

Przewiń do góry