Punkt informacyjno-doradczy Programu Czyste Powietrze przy UG Cisek

Punkt przyjmuje zainteresowanych w poniedziałki i czwartki, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem UG Cisek

Czyste_powietrze.jpeg
Informujemy, iż od 18.05.2021 r. w Urzędzie Gminy Cisek działa Punkt informacyjno-doradczy Programu Czyste Powietrze, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Do zadań Punktu należy:
- udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
  o dofinansowanie,
- wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Punkt przyjmuje zainteresowanych:

+ w poniedziałki w godz. 14:00 - 16:30,
+ w czwartki w godz. 7:30 - 15:00.


By uniknąć zbędnego oczekiwania, najlepiej umówić się z pracownikami UG na konkretny termin i godzinę pod numerem 77 4871 159.

Dane statystyczne dotyczące działalności Punktu na dzień 30 września 2023 r.
1. Liczba złożonych wniosków - 219,
2. Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 191,
2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 120,
4. Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 2 412 049,51 .

Pobierz dane statystycznePDFDane-statystyczne-w-podziale-na-gminy-30.09.2023.pdf (219,85KB)

Więcej o samym programie można przeczytać na https://czystepowietrze.gov.pl/ lub na stronie https://cisek.pl/4715/punkt-konsultacyjny-rzadowego-programu-priorytetowego-czyste-powietrze.html  

Serdecznie zapraszamy!

Przewiń do góry