Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Informujemy, że od 18 maja br. w Urzędzie Gminy w Cisku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

KV-logo-1536x1034.png
W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Cisek aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Cisek.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy.

Zachęcamy do korzystania z Punktu!

Punkt czynny jest w dniach:

 • Poniedziałek: 14:00 - 16:30
 • Czwartek: 7:30 – 15:00
   

Osoby, które chcą złożyć wniosek korzystając ze stanowiska komputerowego udostępnionego w ramach Punktu Konsultacyjnego powinny pobrać formularz i wypełnić go w całości.

POBIERZ: PDFFORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.pdf (683,38KB)

Formularz dostępny jest również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.

UWAGA!! Formularz jest dokumentem wewnętrznym – jego wypełnienie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny, aby uniknąć tworzenia się kolejek, w celu skorzystania z punktu należy umówić wizytę, dzwoniąc pod numer telefonu: 77 4871 159 lub 77 4871 140.

O PROGRAMIE

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Budżet programu wynosi 103 mld zł:

 • w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;
 • w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
2) środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Dla kogo

Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
   

Wysokość dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
POBIERZ: PDFWysokość dofinansowania.pdf (402,96KB)

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta: https://portal.wfosigw.opole.pl/

Przewiń do góry