Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

PrzypomnienieWójt Gminy Cisek przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie naszej gminy sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne), że są zobowiązani złożyć do 31 stycznia 2009r. w Urzędzie Gminy Cisek oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2008r.

PrzypomnienieWójt Gminy Cisek przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie naszej gminy sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne), że są zobowiązani złożyć do 31 stycznia 2009r. w Urzędzie Gminy Cisek oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2008r.

RTFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (36,08KB) o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednocześnie należy dokonać wpłaty I raty za 2009r. z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Kasie Urzędu Gminy Cisek lub na konto bankowe nr:

84 8882 1016 2002 0000 2440 0001
PBS K-Koźle O/Polska Cerekiew

Przewiń do góry