Napoleon w Cisku

Czy Napoleon przejeżdżał przez Cisek ?
Skąd wzięła się nazwa "Skrzeczańć" - dot. części wsi Cisek ?


Czy Napoleon przejeżdżał przez Cisek ?
Skąd wzięła się nazwa "Skrzeczańć" - części wsi Cisek ?

To pytania z Forum internetowego Gminy Cisek :

GOSC ; 2005-01-04, 12:45:50
Ja mam takie pytanie. Moja jedna znajoma twierdzi, ze przez Cisek przejeżdżał NAPOLEON. Nie jestem mieszkanm tej gminy, ale interesuje mnie ta historia. Będę wdzięczna jak uzyskam informacje na tan temat. Proszę o opublikowanie odpowiedzi na moje pytanie w GAZECIE LOKALNEJ. POZDRAWIAM GMINE CISEK.
 

Przy ustaleniu tego faktu pomocną okazała się praca księdza Pawła Nimptscha pt. “Cisek istnieje (przynajmniej) już 750 lat” traktująca o historii i mieszkańcach tych ziem. Autor wykorzystał do tego celu 119 przypisków zaczerpniętych z bardzo bogatej bibliografii wykazanej na końcu opracowania. Na stronie 18 tegoż opracowania zapisano : “ ..., podczas oblężenia Koźla przez wojska napoleońskie, w dniach od 22 stycznia do 14 czerwca 1807 r. niektóre oddziały zajmowały istniejący wówczas jeszcze lasek między Dworem Leśnym a Brzozową.” Historyczny fakt stacjonowania wojsk napoleońskich opisał Augustin Weltzel w publikacji pt. “Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel – Berlin 1866” na str. 287. Skoro część wojska Napoleona stacjonowała na tych terenach, możliwym jest, że i sam Napoleon w ramach wizytacji wojsk przejeżdżał przez teren naszej gminy. Brak jednak szczegółów na ten temat.

 

mieszkanka!!! ; 2005-01-06, 12:51:32
Mam pytanko czy nazwa "SKRZECZAŃĆ"- teren mieszczący się między Ciskiem a Sukowicami pochodzi od tego ze przejeżdżał tam Napoleon (niekoniecznie Bonaparte bo jak wiadomo z historii było ich kilku) z swoimi wojskami, niektórzy z żołnierzy potopili się tam bo były tam niegdyś bagna i tak z ich krzyków powstała ta nazwa. Czy jest to prawda albo jakieś fikcyjne zdarzenie przez kogoś podane i zachowane do dziś . Prosiła bym bardzo o udzielenie mi odpowiedzi a najlepiej na tej stronie bo często tu zaglądam. Gorąco pozdrawiam Cisek trzymajcie się ciepło pa pa!!!!

MapaWedług uzyskanych informacji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie w rodzinie Planetorzów nazwa “Skrzeczańć” wywodzi się z czasów “Potopu Szwedzkiego” czyli z lat 1655 – 1660. Swym zasięgiem obejmuje ona tereny położone pomiędzy wsią Cisek a Sukowice i funkcjonuje do dzisiaj w gwarze miejscowej ludności, natomiast w mapach topograficznych zapisana jest jako “Skrzeczaniec”. W owym czasie były to tereny leśno-bagienne. Przechodziły tędy oddziały wojsk szwedzkich z których część wpadła w bagna i potopiła się. Miejscowa ludność słyszała wołanie o pomoc i wrzaski wciąganych przez bagna żołnierzy. Od tego “skrzeczenia” – wrzasku czyli wołania o pomoc wzięła nazwę ta część geograficzna naszej gminy. Dzisiaj obszar pomiędzy Ciskiem a Sukowicami to pola i łąki (częściowo podmokłe), z bogatym systemem rowów odwadniających, co świadczy o tym iż musiały tu być kiedyś wielkie bagna.

 

 

Przewiń do góry