Nowy odcinek lewostronnego wału rzeki Odry oddany do użytku

Wały Cisek W dniu 5 stycznia 2009 roku odbył się odbiór kolejnego odcinka lewostronnych obwałowań rzeki Odry. Nowy wał ma długość 1,4 km i położony jest w całości na gruntach wsi Cisek. Koszt robót budowlano-montażowych wyniósł 1.840.000 zł i sfinansowany został ze środków "Programu dla Odry 2006". W uroczystości oddania do użytku kolejnego odcinka wałów w Cisku wzięli udział przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy zadania oraz licznie zgromadzeni goście.

W dniu 5 stycznia 2009 roku odbył się odbiór kolejnego odcinka lewostronnych obwałowań rzeki Odry. Nowy wał ma długość 1,4 km i położony jest w całości na gruntach wsi Cisek. Koszt robót budowlano-montażowych wyniósł 1.840.000 zł i sfinansowany został ze środków "Programu dla Odry 2006". Budowę wału prowadziło Konsorcjum firm: Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych z Ozimka i Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Budowlane z Dąbrowy Niemodlińskiej. Inwestorem zadania jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. W ramach budowy tego ocinka obwałowań dokonano również wykupu dwóch nieruchomości pozostających w międzywalu oraz gruntów przeznaczonych pod rezerwy ziemne za łaczną kwotę 1.790.000 zł.

Wały Cisek Wały Cisek Wały Cisek Wały Cisek Wały Cisek Wały Cisek

W uroczystości oddania do użytku kolejnego odcinka wałów w Cisku wzięli udział przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy zadania oraz zaproszeni goście.

Oddanie do użytku Oddanie do użytku Oddanie do użytku Oddanie do użytku Oddanie do użytku Oddanie do użytku Oddanie do użytku Oddanie do użytku

Warto przypomnieć, że wcześniej wybudowano już w dwóch etapach lewostronne obwałowania rzeki Odry na odcinku z Koźla do Ciska o łacznej długości 9 km. Wykonane wały chronią mieszkańców gminy Cisek przed powodzią o przepływie 2088 m3/sek, która zdarza się raz na 200 lat, a z chwilą wybudowania zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz" stanowić będą razem docelowy system zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Jeszcze trzeba wykonać 20 km wałów Jeszcze trzeba wykonać 20 km wałów Jeszcze trzeba wykonać 20 km wałów

Budowa pozostałych 20 km lewostronnych obwałowań rzeki Odry, chroniących w całości teren gminy Cisek przed powodzią, ma zostać zakończona w 2015 roku. Na realizację tego zadania potrzebne są finanse w wysokości ok. 40 mln. zł.

Przewiń do góry