Informacja Wójta Gminy w sprawie punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

folie.png
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f  Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.


Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

Odbierane odpady

1.

Firma Handlowo - Usługowa "Szymon" Szymon Kożdoń

ul. Lechonia 25/3
42-229 Częstochowa

516 703 128

Folia po
sianokiszonce, worki po nawozach

2.

„Bartek” Bartków Marek

Biała -baza RSP
(w kierunku na Żabnik)
48-210 Krobusz

503 531 668

Folia po sianokiszonce, worki big bag po nawozach
i zbożu, kanistry po środkach ochrony roślin

3.

EKO SPEKTRUM

Ul. Wiejska 1
45-837 Opole

606 967 774

Folia po
sianokiszonce, worki po nawozach, siatki
i sznurki do owijania balotów

4.

F.H.U.P. „GRECH”
Rafał Grech

ul. Wyspiańskiego 3
48-300 Nysa

602 859 238

Folia po
sianokiszonce, worki po nawozach

5.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole

77 4747 219

Folia odpadowa

 

Przewiń do góry