Przetarg na budowę drogi Sukowice - Steblów

Przetarg na drogęWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sukowice - Steblów. Na przedmiotowej drodze planuje się wykonanie jezdni z masy asfalto-betonowej na podkładzie z kamienia łamanego ze skał nieorganicznych z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym. Długość drogi to 2.417 mb, szerokość od 3,50 do 5,00 m, szerokość pobocza, 0,50 m.

Przetarg na drogęWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sukowice - Steblów. Na przedmiotowej drodze planuje się wykonanie jezdni z masy asfalto-betonowej na podkładzie z kamienia łamanego ze skał nieorganicznych z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym. Długość drogi to 2.417 mb, szerokość od 3,50 do 5,00 m, szerokość pobocza, 0,50 m.

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ wraz z wszystkimi plikami i dokumentami potrzebnymi do prawidłowego złożenia oferty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Przewiń do góry