Zawiadomienie o wykazie nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży

ZawiadomienieWójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Gminy w Cisku przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości  niezabudowanych stanowiących własność Gminy Cisek, położonych w obrębie Kobylice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Gminy w Cisku przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości  niezabudowanych:

  • dz. nr  1145/3 pow. 0,0898 ha,
  • dz. nr  1145/4 pow. 0,0788 ha,
  • dz. nr  1145/5 pow. 0,1050 ha,
  • dz. nr  1145/6 pow. 0,1078 ha,
  • dz. nr  1145/7 pow. 0,1117 ha,
  • dz. nr  1145/8 pow. 0,1190 ha,
  • dz. nr  1145/9 pow. 0,1298 ha

stanowiących własność Gminy Cisek położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

WÓJT
/-/Alojzy Parys

Przewiń do góry