Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę wybranych dróg w gminie Cisek

Remonty drógWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę wybranych dróg we wsiach Sukowice, Cisek, Przewóz, Miejsce Odrzańskie, Kobylice i Roszowicki Las. Planowane do wykonania roboty remontowe polegać będą m.in. na uzupełnieniu podbudowy drogi tłuczniem, wykonaniu przepustów oraz ułożeniu nawierzchni z masy asfaltobetonowej. Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2009 roku o godz. 10:00.

Remonty drógWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę wybranych dróg we wsiach Sukowice, Cisek, Przewóz, Miejsce Odrzańskie, Kobylice i Roszowicki Las. Planowane do wykonania roboty remontowe polegać będą m.in. na uzupełnieniu podbudowy drogi tłuczniem, wykonaniu przepustów oraz ułożeniu nawierzchni z masy asfaltobetonowej. Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2009 roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz ze szczegółową dokumentacją dotyczącą wykonania robót oraz plikami niezbędnymi do prawidłowego złożenia oferty przetargowej zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Przewiń do góry