Zabrakło kasy na dopłaty do paliwa ale ...

TraktorRolnicy otrzymali w drugiej (listopadowej) transzy tylko 49% należnej kwoty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tegorocznym budżecie Państwa zabrakło na ten cel środków finansowych. Ale ...

TraktorRolnicy otrzymali w drugiej (listopadowej) transzy tylko 49% należnej kwoty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tegorocznym budżecie Państwa zabrakło na ten cel środków finansowych. W związku z licznymi pytaniami rolników w tej sprawie informujemy, że że Minister Finansów przekazał Wojewodzie Opolskiemu tylko 49 % zapotrzebowanej kwoty, którą to Wojewoda rozdzielił proporcjonalnie dla poszczególnych gmin Opolszczyzny. Wobec takiego stanu rzeczy, Wójt Gminy dokonał podziału przyznanej przez Wojewodę kwoty dotacji, proporcjonalnie do wnioskowanej przez wszystkich rolników naszej Gminy. Dlatego na konta rolników, którzy złożyli wnioski we wrześniu,  wpłynęło niecałe 49 % należnej kwoty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego.
Z uzyskanych od Ministra Finasów informacji wynika, że  środki finansowe przeznaczone na wyżej wymieniony cel w budżecie Państwa na 2009r. zostały już rozdysponowane w całości i nie ma gwarancji na wygospodarowania jeszcze w tym roku dodatkowej puli środków przeznaczonych na  uzupełnienie brakującej kwoty. Zaspokojenie potrzeb zgłoszonych z tego tytułu nastąpi prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, w ramach budżetu Państwa na 2010 rok.

UWAGA: Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 grudnia 2009 r. została umieszczona informacja, że do końca bieżącego roku rolnikom zostaną wypłacone środki należne z tytułu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zobacz skan strony: PDFaktualności z www.minrol.gov.pl.pdf (392,41KB)

Przewiń do góry