Informacja o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku

3 marca 2021 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku

W dniu 3 marca 2021 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz innych uchwał. Najważniejsze zmiany:

  • dla nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu: możliwość gromadzenia odpadów w workach o pojemności do 60 l. (dla produkujących niewielkie ilości odpadów komunalnych), możliwość zmniejszenia częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów - szczegóły znajdziesz tu: PDFZmiana regulaminu od 3 marca 2021.pdf (149,88KB)
     
  • dla mieszkańców: zniesienie limitów przyjmowania odpadów niebezpiecznych (w tym także lekarstw) na PSZOK / MPSZOK.

 

Przewiń do góry